ACPS10678 - Villa - T4 - Peral - ACPS10678

ACPS10678 - Villa - T4 - Peral

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/4e32c425-f0f3-4271-91fe-17c899272279.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/c155f7b0-aadd-4760-a89e-07945432c87c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/3c2cd01e-5ede-443e-84db-e94b0d122220.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f1648ef4-19a2-4003-bdee-a185e48ed9cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f799a49a-79cb-46c2-bc3c-64c272d7a17e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9709f6e4-2f51-4a8d-82f5-310e942a3d57.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/954997d7-60d4-4d2b-a04f-088fd5024b37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/59ffeb6c-c558-45b5-bab5-d8ab12d5d199.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/36fbddb1-d558-469f-8118-a36dfa58d1d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/6de725eb-eb5c-4c9f-ae03-0874823d2692.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/5a2f24c1-6eae-44bb-ba45-d44bafb19800.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ccebcfae-7db4-460a-9d8a-8d01c5f6aeda.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/32e59f20-b930-435d-9206-1f5a83ee6aac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f7d5ef5d-81c2-4c1f-a3b7-013049a32fb5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9cce24ae-21aa-4532-bbc6-945c1a8d6eeb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/1b7f9856-3793-4a7a-a3e2-c2c91946dd98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/8b1f323d-c4a8-4536-80c6-3974d16a17c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f0e46068-7ca6-4f1d-b15e-bed0905d12a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/991953ad-961a-446b-b50c-0c552dd3243a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/fa0f4bc0-7d2f-4d98-b8c8-ad20410d0099.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/542401b7-d8f7-4ece-81c0-67d148ffc980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7556551f-fda6-4325-ab36-935634cd14ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ae79d406-4dc8-4937-bede-eefd1a06f64c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ea251343-8eb6-40d2-836d-89e053178b94.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/b489b0ad-5bb6-421f-9c9c-994f0e16551f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/4bdbe5c2-645c-40e3-b259-f2e34e5f1b09.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7fc8404a-118b-4b35-b8b8-ff1d81093405.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/15d2e280-12ab-45c4-8fc0-02473b732120.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/db23bf11-3720-46a9-8efb-6cca0c525fc9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f4205149-a1f3-42bb-8974-aa35b058b206.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/6f9827ba-f1d4-4a55-b20e-1b8208088c46.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/d841e77c-0a89-4869-9086-544f08df673d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7b0f75c1-688a-4144-8e19-8415357ebca3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9c48a977-7ca0-48e9-972b-3b8bd215782b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/48b489c7-5578-4591-b5a4-c68f115b5356.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/aab31692-727c-4eb7-bb7b-247f20a88336.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/d89327b5-1c87-47b1-bb88-eaa8d3043832.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/fb17aff8-f423-4ccc-b356-de1cc3211e3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/c45647d7-609d-4848-b961-3a3336c68bb2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/5746392f-4883-4c5b-ba07-e3a9017262b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/b1937636-16fe-434d-b964-d909e4a8eaee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/8dbd8106-bb53-4020-820d-e0877d445d0d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/4e32c425-f0f3-4271-91fe-17c899272279.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/c155f7b0-aadd-4760-a89e-07945432c87c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/3c2cd01e-5ede-443e-84db-e94b0d122220.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f1648ef4-19a2-4003-bdee-a185e48ed9cd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f799a49a-79cb-46c2-bc3c-64c272d7a17e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9709f6e4-2f51-4a8d-82f5-310e942a3d57.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/954997d7-60d4-4d2b-a04f-088fd5024b37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/59ffeb6c-c558-45b5-bab5-d8ab12d5d199.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/36fbddb1-d558-469f-8118-a36dfa58d1d5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/6de725eb-eb5c-4c9f-ae03-0874823d2692.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/5a2f24c1-6eae-44bb-ba45-d44bafb19800.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ccebcfae-7db4-460a-9d8a-8d01c5f6aeda.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/32e59f20-b930-435d-9206-1f5a83ee6aac.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f7d5ef5d-81c2-4c1f-a3b7-013049a32fb5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9cce24ae-21aa-4532-bbc6-945c1a8d6eeb.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/1b7f9856-3793-4a7a-a3e2-c2c91946dd98.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/8b1f323d-c4a8-4536-80c6-3974d16a17c0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f0e46068-7ca6-4f1d-b15e-bed0905d12a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/991953ad-961a-446b-b50c-0c552dd3243a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/fa0f4bc0-7d2f-4d98-b8c8-ad20410d0099.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/542401b7-d8f7-4ece-81c0-67d148ffc980.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7556551f-fda6-4325-ab36-935634cd14ab.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ae79d406-4dc8-4937-bede-eefd1a06f64c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/ea251343-8eb6-40d2-836d-89e053178b94.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/b489b0ad-5bb6-421f-9c9c-994f0e16551f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/4bdbe5c2-645c-40e3-b259-f2e34e5f1b09.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7fc8404a-118b-4b35-b8b8-ff1d81093405.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/15d2e280-12ab-45c4-8fc0-02473b732120.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/db23bf11-3720-46a9-8efb-6cca0c525fc9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/f4205149-a1f3-42bb-8974-aa35b058b206.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/6f9827ba-f1d4-4a55-b20e-1b8208088c46.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/d841e77c-0a89-4869-9086-544f08df673d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/7b0f75c1-688a-4144-8e19-8415357ebca3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/9c48a977-7ca0-48e9-972b-3b8bd215782b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/48b489c7-5578-4591-b5a4-c68f115b5356.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/aab31692-727c-4eb7-bb7b-247f20a88336.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/d89327b5-1c87-47b1-bb88-eaa8d3043832.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/fb17aff8-f423-4ccc-b356-de1cc3211e3e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/c45647d7-609d-4848-b961-3a3336c68bb2.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/5746392f-4883-4c5b-ba07-e3a9017262b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/b1937636-16fe-434d-b964-d909e4a8eaee.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1649/566fd2d6-60f6-4269-a2cc-863e3d8b23d7/490560/8dbd8106-bb53-4020-820d-e0877d445d0d.png
 • 4
 • 3
 • 3435m2
 • 180m2
 • 3255m2
Ref: ACPS10678
Verkoopprijs
695 000 €
 • 4
 • 3
 • 3435m2
 • 180m2
 • 3255m2
Ref: ACPS10678

Sao Bras De Alportel Prachtige rustieke quinta met bijgebouw en zwembad

Deze prachtig onderhouden traditionele quinta, vol charme en karakter, ligt op slechts een klein eindje rijden van Sao Bras De Alportel, in een paradijselijke omgeving van schoonheid en rust. Het aanbieden van een gezinswoning met 3 slaapkamers, zwembad en studio annex.

Beschrijving van de woning
Deze prachtig onderhouden traditionele quinta, vol charme en karakter, ligt op slechts een klein eindje rijden van Sao Bras De Alportel, gelegen in een paradijselijke omgeving van schoonheid en rust. Het aanbieden van een gezinswoning met 3 slaapkamers, zwembad en studio annex.
Met een huis van charme en veel natuurlijke kenmerken, word je gewoon verliefd vanaf het betreden van het pand. De traditionele afwerking maakt van het huis een thuis. Bied een vrijstaande woning met boerenkeuken, woonkamer en eetkamer, hoofdslaapkamer met eigen badkamer en nog twee slaapkamers. Mezzanine en dakterras. Een prachtig, overdekt terras met buitenkeuken en traditionele bakstenen BBQ de woning profiteert ook van een studio met één slaapkamer.
Prachtige volgroeide tuinen met een paddock en stallen/cattery, tropische tuin rond het grote niervormige zwembad. Allemaal omheind met een op een veilig perceel op het platteland. Verschillende buren verspreid met in de omgeving, dus niet geïsoleerd maar volledig privé.

De woning is als volgt verdeeld over één verdieping met een mezzanine:
Betreed het pand via de keukendeur, naar een charmante rustieke boerenkeuken, volledig in overeenstemming met het karakter van het pand, volledig werkend en ideaal om familie en vrienden te verzorgen. Voorzien van traditionele open trap leidt naar de eerste verdieping en het dakterras.
Een binnengang leidt weg van de keuken die u toegang geeft tot twee slaapkamers, slaapkamer één een slaapkamer / kantoor met tweepersoonsbed / kantoor met raam met uitzicht op het overdekte terras, hoofdslaapkamer met en-suite badkamer en een extra doucheruimte. Als u door de keuken naar het zuiden loopt, heeft u een prachtige woonkamer met veel stenen en bakstenen elementen en vrijstaande houtkachel toegang tot de eetkamer. Openslaande deuren leiden naar het terras en de tuin op het zuiden. De interne trap leidt naar een 3e slaapkamer en loopt verder door naar een heerlijk rustgevend dakterras. Ideaal om te ontspannen en de prachtige omgeving te bewonderen.

Bijlage
Naast het pand hebben we een extra bijgebouw bestaande uit een prachtige slaapkamer met balken en rieten plafonds met een eigen en-suite badkamer met douche, een extra ruime berging, werkplaats en de buitenbarbecue en keuken.

Buiten:
De accommodatie ligt in een rustige omgeving op slechts 10 minuten rijden van de bruisende stad São Bras De Alportel. De toegang is via een voornamelijk geasfalteerde weg en leidt rechtstreeks naar het pand, volledig omheind met dubbele poorten die naar het pand leiden met voldoende parkeergelegenheid en draaigebied. Het land heeft een paddock, met eendenvijver en indien nodig een stalling/potentiële werkplaats. Een geweldig gedeelte voor al je groenten en een kas en dan loop je naar dit tropische paradijs dat het prachtige pand omringt, met overdekte terrassen, schaduwrijke zitjes, mooie, grasvelden met palmbomen die aansluiten op het geweldige grote zwembad. Er zijn maar weinig woningen die dit onmiddellijke warme en rustgevende gevoel bieden vanaf het moment dat u het pand betreedt. Bezichtiging wordt sterk aanbevolen.

Bijzonderheden van de woning:

Type woning: Villa / Boerderij
Slaapkamers: 3+1
Badkamers: 2+1
Perceel Grootte: 3435m2
Bebouwing: 180 m2
Bouwjaar: voor 1951
Uitzicht: Platteland
Luchthaven: 20 minuten
Strand: 20 minuten
Winkelen: 10 minuten
Afmeting zwembad: 10m x 4m
Energielabel: TBC
Prijs: €695,000


eigendomseigenschappen

 • Open haard
 • Wi-Fi
 • Telephone Available
 • Water Cisterna
 • Zwembad
 • Tuin
 • Annex
 • Stables
 • Paddocks
 • Outside Lighting
 • Secluded private gardens
 • Courtyard
 • Out Door Kitchen
 • Quiet Neighbourhood
 • Dakterras
 • Centrale locatie
 • Energiecertificering: in behandeling
 • Terras
 • Gemeubileerd
 • House with Stables
 • Energetische certificering